Prijava / Registracija

Tražili ste nedavno:
  • posao u crnoj gori

Fakultet primijenjene fizioterapije

Fakultet primijenjene fizioterapije Fakultet primijenjene fizioterapije
Fakultet primijenjene fizioterapije Igalo

Fakultet primijenjene fizioterapije je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore.

Fizioterapeutska škola u Igalu osnovana je 1976. godine kao Viša (dvogodišnja) škola. U skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju Viša fizioterapeutska škola je 2004. godine transformisana u Visoku fizioterapeutsku školu, a godinu dana kasnije, Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i uz saglasnost Ministarstva prosvjete i nauke Republike Crne Gore, preimenovana je u Fakultet primijenjene fizioterapije kao organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore.

Ciljevi studijskih programa Fakulteta su stvaranje kvalitetnog visokoobrazovanog kadra u oblasti fizioterapije sa znanjima, opštim i specifičnim profesionalnim vještinama prilagođenim promenljivim zahtevima korisnika fizioterapije i različitim uslovima rada, razvoj istraživanja i kreiranja naučne misli iz oblasti fizioterapije i stvaranje novog nastavno-naučnog kadra. Fakultet je opredjeljen da neprekidno i sistematski radi na unapređenju kvaliteta svojih programa.

Fakultet u Igalu organizuje osnovne studije primijenjene fizioterapije i postdiplomske specijalističke studije. Nastavni plan i program su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom i evropskim sistemom transfera kredita. Osnovne studije traju tri godine (180 ECTS kredita) a postdiplomske specijalističke studije jednu godinu (60 ECTS kredita).


blog comments powered by Disqus

Obaveštenja