Prijava / Registracija

Tražili ste nedavno:
  • posao u crnoj gori

Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru

Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru
Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru Kotor
  • Univerzitet: Novi Sad
  • Grad: Kotor
  • Adresa: Stari Grad 320, Kotor
  • Telefon: +382 32 322 686
  • Email: fth@ac.me
  • Fax: +382 32 325 049
  • Sajt: http://fthkotor.me/

Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru je visokoškolska ustanova koja pripada Univerzitetu Crne Gore. Osnovan je 1999. godine. 

Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru postoji u okviru Univerziteta Crne Gore i predstavlja naučno - obrazovnu instituciju iz oblasti turizma i hotelijerstva, koji u okviru svoje matične djelatnosti obavlja osnovne, specijalističke i magistarske studije. Doktorske studije su otvorene 2009. godine. Pored toga na Fakultetu se vrše razne inovacije i stručna usavršavanja, treninzi, kursevi za dobijanje licenca, naučno - istraživački i stručni rad u gore navedenim oblastima.

Misija Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru kao naučno - obrazovne jedinice je da nastavnim sadržajem, primjenom savremenih metoda tehnike i edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne kadrove u oblasti društvenih nauka, sposobne da kreativnim radom pomažu razvoj svoje zemlje i regiona u skladu sa savremenim Evropskim trendovima.

Imajući u vidu savremene tendencije iz oblasti turizma kao najveće svjetske industrije, Fakultet je osmišljen kao vodeća institucija za školovanje visokostručnih kadrova iz oblasti turizma i hotelijerstva, trenutno prioritetnije grane privrede Crne Gore.

Fakultet za turizam i hotelijerstvo je najmlađa univerzitetska jedinica. Studijski odsjek za turizam Fakulteta za pomorstvo u Kotoru činio je okosnicu novoosnovanom Fakultetu, koji je upisao prvu generaciju studenata školske 1999/2000. godine. Potrebe turistističke privrede, kao primarne grane u razvoju Crne Gore, uslovile su otvaranje Fakulteta sa ciljem obrazovanja kadrova usko specijalizovanih za ovu vrstu djelatnosti, tj. menadžera za turizam i menadžera za hotelijerstvo. Fakultet je počeo rad,u zgradi Fakulteta za pomorstvo, da bi 2001. godine dobio prostor u zgradi bivše skupštine opštine u Starom gradu.
Kad su u pitanju kapaciteti fakultet ima :
Amfiteatar koji raspolaže sa 148 mjesta,sala 2 sa 104 mjesta,sala 3 sa 60 mjesta,sala za strane jezike 27 mjesta,sala 301 40 mjesta,sala 401 sa 80mjesta,i računarska sala koja raspolaže sa 60 mjesta.
Cilj Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i njegovih studijskih programa je obrazovanje visokostručnog kadra sa specifičnim znanjima prilagođenim aktuelnim potrebana turističke privrede, razvoj istraživanja i kreiranje naučne misli.

 

Za više informacija posjetite portal fakulteta.


blog comments powered by Disqus

Obaveštenja