Prijava / Registracija

Tražili ste nedavno:
 • posao u crnoj gori

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore
Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Podgorica
 
Pravni fakultet Univerziteta u Podgorici osnovan je 27. oktobra 1972. godine kao nastavno-naučna i obrazovna ustanova u kojoj se organizuje i razvija obrazovni i naučno-istraživački rad u o oblasti pravnih i njima srodnih društvenih nauka. U skupštini Socijalističke Republike Crne Gore, prilikom donošenja Zakona o osnivanju Pravnog fakulteta, istaknuto je da se „osnivanje ove visokoškolske Ustanove nameće kao neophodno sa stanovištva ukupnih društvenih potreba Republike. Pravni fakultet je jedan od utemeljivača Univerziteta Crne Gore
 
Pravni fakultet je osnovao četiri instituta:
 
 • Institut za uporedno pravo
 • Institut za javnu upravu, pravosuđe i lokalnu samoupravu
 • Centar za ljudska prava
 • Centar za međunarodne studije Univerziteta Crne Gore,
 • Mediteransku školu evropskog prava.

 

Postoje sljedeće katedre:

 

 • Katedra za istorijsko-pravne nauke
 • Katedra za krivicno-pravne poslove
 • Katedra za građansko-pravne nauke
 • Katedra za međunarodno-pravne nauke
 • Katedra za drustveno-ekonomske nauke
 • Katedra za privredno-pravne nauke
 • Katedra za pravno-politicke nauke
 • Katedra za sociološke nauke

blog comments powered by Disqus

Obaveštenja