Prijava / Registracija

Tražili ste nedavno:
  • posao u crnoj gori

Univerzitet Mediteran Podgorica

Univerzitet Mediteran Podgorica Univerzitet Mediteran Podgorica
Univerzitet Mediteran Podgorica Podgorica

Univerzitet „Mediteran“ Podgorica je prvi privatni univerzitet u Crnoj Gori. Osnovan je 30. maja 2006. godine. Od svog osnivanja Univerzitet „Mediteran" Podgorica radi kao jedinstven pravni subjekat u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Univerzitet je akreditovana i licencirana institucija kojase sastoji od šest fakulteta:

  • Fakultet za turizam Bar - MTS - "Montenegro Tourism School"
  • Fakultet za poslovne studije "Montenegro Business School"
  • Fakultet za informacione tehnologije
  • Fakultet vizuelnih umjetnosti
  • Pravni fakultet
  • Fakultet za strane jezike

 

Kvalitet studijskih programa svih fakulteta Univerziteta je provjeravan 2008. godine od strane ekspertske komisije Savjeta za visoko obrazovanje. Univerzitet je reakreditovan za period od narednih pet godina što je pokazatelj visokog kvaliteta našeg rada. U izvještaju ekspertskog tima, između ostalog, stoji: Tim je bio veoma iznenađen koliko se Univerzitet Mediteran za kratko vrijeme razvio i stvorio solidnu osnovu za brz budući razvoj sa ambicijom da postane kvalitetan regionalni univerzitet”.


Univerzitet je jasno i osmišljeno opredijeljen da sistematski i organizovano unapređuje kvalitet studija kako bi bio savremen, fleksibilan, uporediv, konkurentan i efikasan. U tom smislu, a u skladusa Bolonjskim procesom, kontinuirano se radi na podizanju nivoa kvaliteta svih univerzitetskih aktivnosti: nastave, studijskih programa, sistema ocjenjivanja baziranog na uvođenju Evropskog sistema za akumulaciju i prenos kredita – ECTS, udžbenika i literature, opremljenosti učioničnog i drugog prostora, informacionog sistema, naučnoistraživačke djelatnosti, izdavačke djelatnosti, selekcije nastavnog kadra i administrativnog osoblja, bibliotečke djelatnosti, permanentnog obrazovanja i drugih standarda.

 

 

 


blog comments powered by Disqus

Obaveštenja